Aktivity v projektu

 

a) Aktivity výzkumně analytické – v rámci projektu budou realizovány výzkumná šetření zaměřená na oblasti:

  • Kurikula zapojených škol – výzkumy budou směřovat do oblasti zjišťování stávajících typů kurikul (ŠVP), včetně mezipředmětových vztahů
  • Vzdělávací prostředky – analýza učebnic a podpůrných vzdělávacích prostředků

b) Aktivity poradenské, konzultační – v rámci projektu bodu realizována opatření směřující k podpoře učitelů v oblastech:

  • Tvorba kurikula
  • Reflexe vlastní výuky a možnosti její optimalizace
  • Práce s heterogenní skupinou a proinkluzivní vzdělávání
  • Videohospitace a možnosti jejich využití

c) Aktivity v oblasti podpory spolupráce a budování funkčních sítí partnerů:

  • Systém odborných konzultací
  • Systém sdílení příkladů dobré praxe
  • Systém propojení teorie a praxe v pregraduální přípravě učitelů.