SC 5

Člověk a příroda

SC 5 – Klíčové aktivity

Klíčová aktivita: Podpora společenství praxe na UPOL a OU pro vzdělávací oblast Člověk a příroda

 SC 5 – Stručný popis

Stručný popis: V rámci této aktivity spolupracují Univerzita Palackého a Ostravská univerzita s partnerskými ZŠ. Cílovou skupinou jsou učitelé fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a částečně matematiky ze základních škol. Jedním z hlavních výstupů klíčové aktivity jsou videohospitace výuky učitelů i studentů učitelství a na jejich základě vytvořená didaktická kazuistika. Smyslem je poskytnout učitelům i další alternativy výuky a vytvořit jim zpětnou vazbu. Mezi další výstupy potom patří srovnávací analýzy učebnic a propracované výukové lekce. Hlavní setkání společenství praxe plánujeme umístit do Pevnosti poznání a ekologického střediska Sluňákov.

 SC 5 – Kontakty

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
odborný supervisor metodických aktivit
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra algebry a geometrie
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
tel. 58 563 4641
e-mail josef.molnar@upol.cz
Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
odborný metodik SC5 (UPOL)
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra experimentální fyziky
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
tel. 58 563 4104, 731 640 315
e-mail josef.molnar@upol.cz
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
odborný metodik SC5 (OU)
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky
30. dubna 22
701 03 Ostrava
tel. 597 09 2103
e-mail petra.konecna@osu.cz